Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

  „Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach – budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej”

  Odpowiedzialny partner: Gmina Pełczyce

  Opis inwestycji

  Projekt obejmuje następujący zakres: rozebranie starego i niefunkcjonalnego przepustu łączącego jezioro Stawno z jeziorem Panieńskim i budowę mostu w ul. Jeziornej, dzięki któremu oba jeziora zostaną połączone kanałem. Ponadto przewiduje się wykonanie ścieżek turystycznych przy obiekcie i inne niezbędne prace tj. przebudowę sieci kolidujących z inwestycją. Realizacja tej inwestycji spowoduje możliwość korzystania z dwóch akwenów przez osoby spędzające czas nad wodą np. kajakarzy, żeglarzy, wędkarzy, turystów. Celem realizacji w/w zakresu inwestycji jest udostępnienie atrakcyjnego terenu położonego nad dwoma jeziorami w Pełczycach w sposób który zapewni zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego wokół akwenów wodnych. Dzięki pracom budowlanym zostanie utworzona infrastruktura turystyczna, która wpłynie na wzbogacenie oferty turystycznej w całym Regionie. Projekt będzie dopełniał już istniejącą oraz planowaną do budowy infrastrukturę turystyczną gminy, bowiem planuje się w ramach innego zadania wykonanie ścieżek i innych elementów zagospodarowania turystycznego wokół w/w jezior. Gmina Pełczyce będzie odpowiedzialna za realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zagospodarowania jezior w m. Pełczyce.

  Galeria

  Projekt: „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltungvon gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP” jest  dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska