Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

  Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łarpią w Policach

  Odpowiedzialny partner:  Gmina Police

  Opis inwestycji

  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów nad rzeką Łarpią w Policach na cele rekreacji, sportu i turystyki na powierzchni 8061,86 m2, oświetlenie oraz wyposażenie terenu. Celem projektu jest przywrócenie dawnej świetności i wykorzystania w celach rekreacyjnych tego terenu. W okresie międzywojennym teren ten był bardzo popularnym miejscem rekreacji niemieckich turystów i mieszkańców, portem miejskim zlokalizowanym w pobliżu zabytków na Starym Mieście. Celem jest skomunikowanie z innymi, zrewitalizowanymi obiektami kultury i natury Starego Miasta (Park Staromiejski, XIII wieczna krypta, Plac Chrobrego, neogotycki kościół). Ponadto: przywrócenie mieszkańcom i turystom dostępu do wody przez budowę pomostów wędkarskich, ciągów komunikacyjnych nad lustrem wody, budową tarasu widokowego, możliwością wodowania małych jednostek, np. kajak, oraz budowa ścieżki rowerowej. Specyfikacja: 4 pomosty wędkarskie o długości 3 m, pomosty komunikacyjne o długości 144 mb z tworzywa sztucznego o szerokości 3, 54 m dla pieszych i rowerzystów, taras widokowy o powierzchni 207 m2 z barierkami, ciągi komunikacyjne i nawierzchni, nasadzenia.

  Zaplanowano budowę stref funkcjonalnych dla każdej grupy wiekowej (strefa dziecka, szachistów, relaksu, aktywności fizycznej, integracji). Dodatkowo zaplanowano oświetlenie terenu oraz wyposażenie ciągu komunikacyjnego w ławki i ekspozytory gdzie planowana będzie informacja o polsko - niemieckiej historii Starego Miasta.

  Galeria

  Projekt: „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltungvon gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP” jest  dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska