Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

  Budowa mostu przy ulicy Speicherstraße w Pasewalku

  Odpowiedzialny partner: Miasto Pasewalk

  Opis inwestycji

  Celem realizacji projektu jest podwyższenie dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie. Uecker oferuje atrakcyjne tereny naturalne rozciągające się od jezior aż do Zalewu Szczecin. Aby obszar stał się atrakcyjny dla osób korzystających z bliskości akwenów wodnych, które związane są z przygranicznymi regionami, niezbędne są miejsca stworzone z myślą o wypoczynku i noclegu i ich połączenie obszarami oferującymi ciekawe wydarzenia. Powiązanie z historyczną trasą miejską, odwiedzinami w muzeum, wydarzeniami kulinarnymi, uczestnictwie w specjalnych wystawach oraz w innych wydarzeniach albo też odwiedziny muzeum kolei żelaznej to propozycje , które należy rozszerzyć. Dla osób zwiedzających istnieje możliwość zmiany środka transportu np. z roweru na kajak. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można cieszyć się bliskością natury na różne sposoby, nadal aktywnie spędzając czas. Wielojęzyczne tablice infor. powinny prezentować spotykane w regionie okazy flory i fauny przy pomocy grafiki i opisów. Tablice powinny też w sposób szczególny traktować o cechach charakterystycznych regionu, tak by można go lepiej poznać a także pogłębiać wiedzę i doświadczyć oferowanych atrakcji osobiście. Projekt zaowocuje przywróceniem takich atrakcji jak żeglowne tory wodne regionu Uecker oraz twierdzę. Konieczna jest rekultywacja i zabezpieczenie znajdujących się w tym regionie ciężkich murów z kamienia który został naniesione w epoce lodowcowej. Głazy te zostaną osadzone w akwenach wodnych regionu Uecker. Zbudowane zostaną również drewniane kładki, które posłużą do wypoczynku dla rowerzystów, kajakarzy lub będą wykorzystywane przez wędkarzy oraz wszystkich spragnionych wypoczynku. Projekt zakłada wykorzystanie przygranicznych obszarów. Przy pomocy tablic informacyjnych będzie można zaprezentować występujące w regionie polodowcowe formy ukształtowania terenu. Oferta będzie opublikowana na stronach intern. partnerów projektu oraz aktualizowana i będzie informować o wydarzeniach regionu.

  Galeria

  Projekt: „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gestaltungvon gewässernahen Räumen in Pasewalk, Pełczyce und Police zur Erweiterung der deutsch - polnischen Zusammenarbeit - 4 UP” jest  dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska